Home Praktijk Zwangerschap Bevalling Kraambed Overige Contact
 
 
  Inschrijving
aanmelden
  Wanneer
uitgerekend
 
     
 
 

• Locaties bloedprikken

De locaties en openingstijden van de prikposten zijn:
 

Glanerbrug

Prikpost - Fysiotherapiepraktijk “De Eekmaat”, Schoolstraat 20
• maandagmorgen van 08.00 - 11.00 uur
• dinsdagmorgen van 08.00 – 11.00 uur
• donderdagmorgen van 08.00 - 11.00 uur

Enschede

Enschede Medisch Spectrum Twente, Ariλnsplein
• maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur
• vrijdag van 08.00 - 16.30 uur
Medisch Spectrum Twente, Haaksbergerstraat
• maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur
• vrijdag van 08.00 - 13.00 uur
• zaterdag 08.00 - 11.30 uur
Fysio Team de Eschmarke, Eschmarkelaan 170
• Maandag en woensdag van 07.30 – 09.30

Losser

Losser Verpleging en verzorging Twente-Oost (VTO)
• maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur

Oldenzaal

Oldenzaal Medisch Spectrum Twente
• maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur
• vrijdagmorgen van 08.00 - 12.00 uur

• Kraamzorgcentra
 

Kraamzorg Maartje
088 - 000 52 15
www.maartje.nl/kraamzorg

Iedere woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 is
Kraamzorg Maartje aanwezig bij ons in de praktijk.
Met vragen over de kraamzorg of om je in te
schrijven kun je hier binnenlopen zonder afspraak.

Kraamzorg Naviva
088 - 777 76 66
www.naviva.nl

Kraamzorg BTK
088 - 238 37 37
www.btkzorg.nl/kraamzorg

• Cursusaanbod

Samen met Kraamzorg Maartje geven wij de oudercursus. Deze cursus is bedoeld om jullie in ιιn avond voorlichting te geven over allerlei zaken rondom zwangerschap, bevalling en kraambed. Deze avond wordt begeleid door de verloskundigen van Ashanty, Kraamzorg Maartje, diλtiste, fysiotherapeut en lactatiekundige. De avond is met name interessant voor mensen die een eerste kindje krijgen.
Opgeven is mogelijk via Marion, de praktijkassistente van Ashanty of via Kraamzorg Maartje

 

• Zwangerschapsfit, Mamsfit en babymassage

Losser

Behandelcentrum Maartje
Lutterstraat 4
7581BV Losser
Tel nr: 088-0005205
www.maartje.nl/behandeling
 

• Zwangerschapsgymnastiek

Losser

FysiotherapiepraktijkLutterstraat (VTO)
053 - 537 55 55
 

• Zwangerfit

De Esmarke
en Glanerbrug

Enschede

Hengelo
 

Fyon Glanerbrug  053 - 7000000
www.fyon.nl

Fyon Enschede     053 - 4313219

Fyon Hengelo       074 - 2780556
 

• Zwangerschapsyoga

De Esmarke
en Losser

Henriλtte Budde
053 - 461 51 51
www.wondertje.nl
 

Enschede

Pauline Tijkotte - Derkman
053 - 435 04 10
 

• Samen bevallen

Enschede en
Hengelo

Anette Mijnheer-ten Kate
Twekkelerweg 104, 7547 RN Enschede
074 - 243 76 32
www.samenbevallen.nl
 

• Zwemmen

Enschede

Aquadrome
053-4888900
 

• Zwangerschapscursus

Enschede

Nelleke Tepper
053 - 432 77 90
info@zwangerschapsgym-enschede.nl
www.zwangerschapsgym-enschede.nl
 

• EHBO


 

 

• Borstvoedingscurcus

 

0343 - 57 66 26
www.borstvoedingnatuurlijk.nl


 

www.zwangerintwente.nl
Voorlichtingsavonden en cursussen in Twente
 

• Verenigingen en organisaties
 

•

NVOG
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie.
 

•

Moeders voor Moeders
Voor aanmelding.

•

KNOV
Nederlandse Organisatie van verloskundigen.
 

•

FIOM
Als je het alleen moet doen en je bent nog jong.
Verlies van een baby tijdens de zwangerschap.

•

RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

•

SIRIZ
Informatie bij onbedoeld zwangerschap


• Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de verloskundige, de ontvangen hulp of over de bejegening, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Voordat de klacht ingediend wordt bij de Klachtencommissie van de KNOV, kun je contact opnemen met een klachtenopvang (zorgbelang). Zij helpen je om de doelen en verwachtingen te verkennen en zij geven informatie over de verschillende mogelijkheden om de klacht af te handelen. Ook kunnen zij advies en bijstand geven bij de verdere aanpak. Ook kan het nodig zijn om een bemiddelaar (een derde onpartijdige persoon) aan te stellen. Een bemiddelaar spant zich in om samen tot een oplossing te komen.

Wanneer bovenstaande niet leidt tot een oplossing, kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).
De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt de klacht, leidend tot een oordeel en eventueel een aanbeveling aan de verloskundige. Je kan de klacht ook voorleggen aan deze commissie wanneer wij een bevalling in het ziekenhuis begeleid hebben. Ook is het mogelijk om je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

De klachtencommissie:
• Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
• Doet een aanbeveling aan de verloskundige
• Behandelt de klacht onafhankelijk
• Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
• Heeft geheimhoudingsplicht
• Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens van de klachtencommissie:
Klachtencommissie KNOV, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.
Telefoon: 073-689 18 90
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

De privacy van uw persoonsgegevens.

Aansluitend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.
U verklaart dat u het hiermee eens bent door uw behandeling bij onze praktijk te laten uitvoeren. Daarnaast verzoeken wij u dit formulier getekend aan ons te geven. Onderstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
• Doel van het verwerken van uw persoongegevens is dat wij een goede medische
   behandeling kunnen uitvoeren.
• Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de
   goede medische behandeling.
• Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor uw medische
   behandeling. Wij passen ook de bewaartermijnen toe van de ‘WGBO’, en
   ‘WCEVG’ en overige toepasselijke wetten.
• U kunt u ons schriftelijk om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw
   mening niet correct zijn.
• U kunt ons vragen om het wissen van uw persoonsgegevens. Als wij uw verzoek
   inwilligen zijn wij (mogelijk) niet langer in staat in uw verantwoorde medische
   behandeling te voorzien. De WGBO eist een bewaartermijn van 15 jaar (wordt
   20 jaar). In dat geval labelen wij uw gegevens als ‘niet actief’.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens
   intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde medische behandeling
   garanderen. (zie WGBO opmerking hierboven).
• U kunt bij ons bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de wijze
   waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals
   beschreven in de WGBO.
• Wij informeren u als er iets mis gaat met uw persoongegevens.
• U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens die bij ons staan. Stuurt u ons
   dan een schriftelijk verzoek.

Let op! KIND onder 16 jaar ? (basis: WGBO)
• Bij behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar die onder uw ouderlijke macht
   of wettelijke verzorging vallen tekent u voor toestemming namens dat kind. Bij
   kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen kind en verantwoordelijke samen. Daarom
   moeten dan beiden ondertekenen.

Tijdens de eerst controle zullen wij u dit formulier meegeven om te onderteken.

 

 

  naar
boven